Tag - اخبار

اجرای خیریه راکرها

ریتم نو – پس از استقبال کم‌نظیر از هیجان گذشته است ،سومین تجربه‌ی شب شنبه‌ها تیم اجرایی این برنامه تصمیم به تمدید این اجرا برای کمک به هم‌وطنان خیابان خواب و بی‌سرپناه گرفت. تیم اجرایی در ابتدا بابیان حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) “بزرگی در بخشش بسیار و بلند همتی شماست” ضمن تشکر از استقبال کم‌نظیر مردم از این برنامه‌ی خیریه اعلام داشت: تمام عواید حاصل از این برنامه به هم‌وطنان بی‌سرپناه و خیابان خواب اهدا می‌شود. در این اجرا که 11 دی‌ماه برگزار [...]